Lĩnh vực kinh doanh

Chúng tôi đề xuất một giải pháp toàn diện để xây dựng trang web bảo mật hệ thống.

Theo dõi cài đặt hệ thống

Chúng tôi cung cấp tư vấn chuyên về cải tiến quy trình kinh doanh của công ty. quá trình kinh doanh, nếu có một vấn đề trong hoạt động, rất khó để tăng hiệu quả bằng cách giới thiệu một hệ thống. Chúng tôi giới thiệu nó sau khi đã điều tra và tối ưu hóa.

Chẩn đoán lỗ hổng bảo mật

Đây là một dịch vụ mà các chuyên gia bảo mật xác định kỹ lưỡng lỗ hổng của hệ thống và báo cáo kết quả rõ ràng. Dựa trên kết quả chẩn đoán, chúng tôi đề xuất xây dựng lại môi trường cơ sở hạ tầng và di chuyển cơ sở dữ liệu đi kèm.

Cadabra Vietnam

Nghành công nghiệp của Nhật Bản thì việc thiếu nhân lực nước ngoài ngày càng tăng mạnh, Nhìn vào thông tin trên trang web này, chúng tôi khuyến khích xây dựng để có nhiều người nước ngoài muốn sống ở Nhật Bản.
Cadabra Vietnam Site

Khái quát công ty

Triết lý kinh doanh

Tôn trọng hòa khí
Nó không chỉ là để “kết bạn”. Mà là hiểu sự đa dạng của các giá trị, tuổi tác và giới tính, sự khác biệt giữa các nhóm dân tộc và tôn giáo, để nhận ra sự khác biệt của nhau, để tha thứ và hòa hợp. Điều đó không có nghĩa là “không cạnh tranh” hay “nuông chiều bản thân hoặc du di cho người khác”. Bằng cách nâng cao bản thân và thành lập chính mình, bạn có thể chăm sóc mọi người lần đầu tiên. Để thực hành “HÒA” thì bắt buộc bản thân phải tự mạnh mẽ. Chúng tôi tin rằng khi chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, chúng ta sẽ có thể trân trọng khách hàng của mình, chúng ta sẽ hài lòng từ khách hàng của mình.
Nhận thức coi trọng danh dự
Chúng tôi sẽ không kinh doanh mà không thể đối mặt với thế giới. Nếu không phải là công việc mà có thể nói một cách mạnh mẽ, rõ ràng thì không thể duy trì được niềm kiêu hãnh và danh dự được.Trung thực là quan trọng hơn bất cứ điều gì trong kinh doanh. Chúng tôi có ý chí mạnh mẽ để thành thật và không e ngại.
Sự nỗ lực phấn đấu
Chúng tôi sẽ nỗ lực để tiếp tục phát triển, sẽ làm tốt hơn mà không nhân nhượng hay suy nghĩ, đó là sự nỗ lực phấn đấu. Tăng trưởng của công ty, tăng trưởng của các cá nhân, tăng trưởng không phải để đạt được mục đích gì đó, mục tiêu là phát triển bản thân.Nó không chỉ thích nghi với những thay đổi trong môi trường mà còn phát triển ý chí. chúng tôi sẽ không hối tiếc để nổ lực trở thành mãi mãi, và sẽ luôn theo đuổi những tìm ẩn mới mẻ trong bản thân mình.

Khái quát công ty

Tên công ty Cadabra Corporation[Cadabra Inc.]
Ngày Thành lập 15/07/2016
Trụ sở 3-2-14 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo, 〒103-0027
Điện thoại 03-4405-6614
Người đại diện Yuzuru Sato
2016/07 Thành lập Công ty Cadabra Inc.
2017/01 Hợp tác liên doanh với công ty Alt Plus Inc.
(Hiện tại đang là Alt Plus Corporation[Alt Plus Inc.])
Công ty hợp tác ALTPLUS VIETNAM Co.,Ltd・AltPlus Korea Inc.

Công ty đối tác kinh doanh

東洋ゴム工業株式会社様(トーヨータイヤ様

Truy Cập

Trụ sở chính